Startbokse (opdateres efter hver afd.)

Hvis du har deltaget før og er cup tilmeldt, så indplacerer vi dig i startbokse. Listerne opdateres løbende.

Vi får en del klager over ryttere, der stiller sig længere fremme end den startbox, vi har placeret dem i. Derfor læs og forstå dette:

Løbet kan kun afvikles fornuftigt og retfærdigt, hvis alle respekterer deres startplacering og lader være med at overhale udenfor sporet, når der opstår kø i starten. Vi håber at I selv løser det, og overvejer i øjeblikket hvilke konsekvenser, det skal have for dem, der ikke respekterer startrækkefølgen. Alt op til diskvalifikation fra afdelingen er på tale.

Ser du nogen, du mener står forkert, så tilkald en Hotcup official inden starten. Vi udsætter da starten indtil alle er på plads, og I er velkomne til at fremskynde processen med tilråb.

Vi håber at I finder ud af det.

Er du tilmeldt finalen som enkeltafdeling, så må du stille dig der, hvor du mener, at du hører til. I alle andre tilfælde skal man have vores tilladelse til at stille sig et andet sted end der hvor nedenstående liste angiver.

Bemærk at startbox placeringen afviger fra placeringen i den samlede cup. Startbox placeringen beregnes som bedste relative placering, beregnet som egen placering divideret med antallet af deltagere ved afdelingen. Så hvis man er blevet nummer 30 i en afdeling med 300 deltagere, får man tildelt en startbox rating på 0.1. For hver deltager er det kun den bedste rating, der tæller. Den, der har opnået lavest rating, starter forrest.

Startboks information er en del af deltagerlisten for hver afdeling. Startboks listen opdateres umiddelbart før hver afdeling. Find din startboks placering hos Sportstiming ved at klikke på den aktuelle afdeling, og derefter klikke på Deltagere . Du finder afdelingerne via nedenstående link.

https://www.sportstiming.dk/hotcup

 

Tilbage