Vigtigt

Husk til hver afdeling

Har du en smartphone, så installer 112 app'en. Bruger du den til at tilkalde hjælp med, så ved alarmcentralen hvor du befinder dig. 

Tilmeldingen til hver weekendafdeling lukker ca. en uge før afdelingen, da det setup, vi har valgt at bruge , gør at vi bruger en uge på at fremstille chip, nummerplader og deltagerlister. Efter tilmeldingsfristen er det ikke længere muligt at tilmelde sig (se mere under Tilmelding)

Det er kun muligt at deltage i onsdagsafdelinger gennem deltagelse i den samlede cup.

Din chip sidder i nummerpladen. Det er derfor vigtigt at du kører med nummerplade. Nummerpladen for cuptilmeldte og tilmeldte til alle weekendafdeligner samlet, skal benytte samme nummerplade til samtlige afdelinger.

Tilmeldte til enkeltafdelinger skal sikre sig at nummerpladen er gyldig til den pågældende afdeling. Nummerpladens gyldighed er påtrykt nummerpladen.

Ganske som en billet, udstedes nummerpladen når den bestilles. Det vil sige at du kan afhente den til den næst følgende weekendafdeling.

Nummerpladen for cup tilmeldte er mærket med Tilmelding: Cup.

Nummerpladen for tilmeldte til 3 weekendafdelinger er mærket med Tilmelding: Weekend. (ikke aktuelt i 2021)

Nummerpladen for enkeltafdeling er mærket med tilmelding: <gyldighedsdato>.

 

 
 

 

 

 

 

Tilbage